• วิชาประวัติศาสตร์ ม.1/1-1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - ครูปฐมวุฒิ บุตรศรี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

กำหนดการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เข้าดู : 448 ครั้ง