• ภาษาไทยพื้นฐาน - ครูเสถียร ทามแก้ว
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

การเข้ารหัสชั้นเรียน Google classroom

ชั้น ม.4/2  เข้ารหัสห้องเรียน  ด้วยรหัส  ttq4p54
ชั้น ม.4/4  เข้ารหัสห้องเรียน  ด้วยรหัส  wgfeqyp
ชั้น ม.4/6  เข้ารหัสห้องเรียน  ด้วยรหัส  tlnruca
ชั้น ม.4/8  เข้ารหัสห้องเรียน  ด้วยรหัส nwasma7
 

เข้าดู : 278 ครั้ง