• คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 1/2564 - ครูกัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ห้องเรียน Google Classroom

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค22101)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ค่ะ


 
   

เข้าดู : 141 ครั้ง