• คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 1/2564 - ครูกัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส


เข้าดู : 123 ครั้ง