• คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 1/2564 - ครูกัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

คามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 1


เข้าดู : 119 ครั้ง