• ฟิสิกส์ - ครูธัญญาณี ดีพลงาม
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ฟิสิกส์ (ว31201)

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน รายวิชา ฟิสิกส์ ว31201 นะคะ
ม.4/2 ม.4/4 ม.4/8
รหัสเข้าเรียน 7aicyi5 รหัสเข้าเรียน iy7nmlf รหัสเข้าเรียน kc7q5z3