• ฟิสิกส์ - ครูธัญญาณี ดีพลงาม
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

อัตราเร็ว
/client-upload/np/uploads/files/zoom_0.mp4

ความเร็ว
/client-upload/np/uploads/files/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7.mp4

เข้าดู : 217 ครั้ง