• ความหลากหลายทางชีวภาพอ่างห้วยค้อ (ว 33210) - ครูนิศารัตน์ พวงเกตุ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

- - - - - << สัดส่วนคะแนน >> - - - - -

  สัดส่วนคะแนน  

อัตราส่วนคะแนน

ระหว่างภาค

ปลายภาค

70

30

 

เข้าดู : 109 ครั้ง