เกียรติบัตร /รางวัล

 

# วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปี เทอม เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 22 ก.ย. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาค สพฐ. 2564 2 ศิริภร วาลมูลตรี
2 1 ก.พ. 64 แก้ไขชื่อรายการ ภาค สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2563 2 รัตนา สุทธิธรรม
3 22 พ.ย 63 การประชุมการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 และการนำเสนอผลงานวิชาการครู สควค. 2563 ภาค ศูนย์เครือข่ายวิชาการ ครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2563 2 ไผ่ล้อม บุษมงคล
4 25 พ.ค. 63 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค ภาค กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 2563 2 นัฐจิรา ปิดตาทะโน
5 16 มี.ค. 63 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ภาค สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2562 2 สุทธิพงษ์ บรรยงค์